PATA Systems patasystems
                        kontakt
o firmie  |  projekty  |    serwis    |  współpraca

   Jednym z naszych projektów była realizacja kompleksowego sterowania układów automatyki biurowca.
Zrealizowany system pozwala:

- sterować i monitorować pracę centrali grzewczej
- kontrolować pracę detektorów tlenku węgla i sterować wentylacją garażu
- monitorować temperatury w pomieszczeniach i sterować niezależnie polami ogrzewania podłogowego
- sterować oknami z siłownikami elektrycznymi
- sterować wybranymi urządzeniami wentylacyjnymi i termami elektrycznymi

Źródłem czynnika grzewczego był układ Pomp Ciepła IVT, których praca jest sterowana całkowicie automatycznie z pełnym monitorowaniem stanów istotnych w procesie ogrzewania w celu uzyskania maksymalnego zoptymalizowania wydatków na energię elektryczną potrzebną do pracy układu.

Cały układ został zbudowany na bazie sterownika OMRON model NSJ, a poszczególne podzespoły zintegrowano za pomocą sieci DeviceNet.
Wizualizację procesów oraz pakiet kontrolujący pracę sterownika zrealizowano na bazie oprogramowania SCADA - PRO-2000 firmy MikroB. Takie rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie dostępu do kontroli parametrów pracy sterownika w zakładowej wewnętrznej sieci LAN z poziomu komputera PC oraz możliwość podglądu przebiegu procesów przez internet.

W celu realizacji założeń projektu i efektywnego rozprowadzenia instalacji elektrycznej automatyki w budynku zaprojektowano szafy sterujące oraz instalację elektryczną przewodów sterujących. Wykonano 3 szafy integrujące sygnały z najbliższego otoczenia:


Przy użyciu sieci DeviceNet sygnały z szaf przekazywane są do jednostki centralnej, która realizuje logikę wg wytycznych inwestora.

Do monitorowania i kontrolowania pracy sterownika wykorzystywane jest oprogramowanie na komputerze PC.
Obraz wizualizacyjny kotłowni wygląda następująco:

Każdy z obiektów aktywnych (np. pompy ciepła, pompy obiegowe, zawory 3-drożne) ma panel z parametrami sterowania.
Poniżej przykładowy panel sterowania dla pomp ciepła:

Możliwy jest również podgląd na wykresach przebiegów istotnych zmiennych w funkcji czasu:

System również monitoruje bieżące zużycie energii elektrycznej, które może być zobrazowane na wykresie lub wydrukowane w postaci raportu:

Na kondygnacjach można sprawdzić temperatury pomieszczeń, sterować niezależnie każdym polem grzewczym, termami oraz oknami elektrycznymi, a także zobrazować poszczególne zmienne na wykresach poszczególnych pomieszczeń:

W części podziemnej budynku znajduje się garaż, w którym zainstalowane są detektory tlenku węgla. Cały czas ich stan jest monitorowany i w zależności od poziomu stężenia czadu układ sterowania reguluje prędkością obrotową silnika wyciągu, a na klatce schodowej pojawia się odpowiedni stan sygnalizatora optycznego.


zastrzeżenia prawne